За нас

Безплатен портал на имоти в продажба директно от строител. Тук можете да откриете имоти, които са на различен имот на изграждане – от етап на проект до завършени обекти с разрешение за ползване – Акт 16.

Директни продажби от строител – предимства

Когато покупката на имот е директно от строител, предоставената информация за обекта е от „първо лице“. Имаме директен контакт с пряко отговорните за изграждането на бъдещият ни дом.

От друга страна се спестяват разходи за продажбата през посредник, което има и добавена стойност в някои случаи, например когато нямаме време да търсим и комуникираме с отделни продавачи.

Етапи, на които може да се закупи имот

В зависимост от времето и средствата, с които разполага купувача, имот в строеж може да се закупи на всеки един етап от изграждането му. Често се среща понятието „на зелено“, което се счита и за най-първи етап в продажбите. Означава, че има одобрен проект, но все още не са стартирали строителните работи.

След това е възможно да се закупи и на етап „изкоп“, на различни нива изградени плочи – първа, втора, трета и т.н.

На етап Акт 14 е първият възможен, при който същия имот, обект на покупка може да поскужи и за обезпечение по кредит за финансиране.

Следващите етапи Акт 15 и Акт 16 са с много близки срокове помежду си.

Не е изключено цените да варират, като обичайно колкото е по-ранен етапа на закупуване, толкова по-ниска цена да заплати купувача.

Строителство и предизвикателства

От няколко години, вкл. и през настоящата 2019 г., наблюдаваме нов „бум“ в ръста на новопостроени сгради.

Търсенето също е на високи нива, но исканията на купувачите са с все по-виоски очаквания за добро качество. Локация, комуникации, качество на материали, осигурени паркоместа, гаражи, озеленяване, добро отстояние от съседни сгради и т.н.

Качествените сгради в строеж често пъти се продават на етап „на зелено“

Често задавани въпроси

Къде мога да проверя разрешителното за строеж?

Всяка община има отдел „Архитектура и градоустройство. При изписване на конкретното разрешително за стореж можете да проверите всичк иданни за него. Даваме пример със Столична община:

https://www.sofia-agk.com/RegisterBuildingPermitsPortal/Index

Как мога да съм сигурен/на в това, че имота няма други вещни тежест?

Чрез кредитен посредни, нотариус и/или адвокат можете да проверите по партида и/или ЕГН на собственици всеки имот в отдалечената система на Агенция по вписвания /ИКАР/. Там ще откриете информация за всички отбелязвания, вписвания и заличавания. Разбирасе официалният и най-сигурен документ, съдържащ тази информация е Удостоверението за вещни тежести, което се издава от Агенция по вписвания на собственика или на опълномощено лице.

Не е ли задължително да има брокер при покупко-продажба на имот?

Основната роля на брокера е да намери подходящ имот, да окомплектова документацията и да договори цена. КОгато нямате време и/или достъп до такава информация може те да ползвате услугите на брокер, но това е пожелателно. Ако имате достъп до информация, строителя има желание да продава директно няма задължително причина поради, която да ползвате брокер.

Какъв е обичайния размер на първоначална вноска при покупка на имот в строеж?

Няма еднозначен отговор, т.к. размера на вноската зависи от искането на продавача и от това на какъв етап ще купувате. Все пак има възприети рамки. Схемите за плащане в много случай са:

  • 20% капаро
  • 50% на Акт 14
  • 15% Акт 15
  • 15% Акт 16

Това е схема на шплащане, която и много от кредитните посредници консултират за приемлива, т.к. финансирането от банки се прави приблизително при тази схема.

С кого мога да консултирам документацията на имота, който искам да закупя?

В зависимост от вашите желания и възможности за време и пари, с които разполагате можете да се консултирате с адвокати, специализирани в сделки с недвижими имоти, нотариуси /често строителите рабиотят с определен нотариус, т.к. познава цялата документация/ и/или кредитни посредници когато купувате с кредит.

Документацията и архива на един имот се намират в Агенция по вписвания.

Кадастралните скици /за земя/ и схеми /за обекти/ се издават в Агенция по геодезия, картография и кадастър. Това са и основните документи удостоверяващи идентификационните номера на УПИ, съответно на обекта

Когато имота се купува, чрез банков кредит това означава, че юрист на банката ще обследва документацията на имота. Това дава допълнителна сигурност за купувача.

Свързващо звено често станаха кредитните посредници. Чрез тяхно съдействие освен банкова оферта на добра цена ще получите и подкрепа при окомплектоването на документацията.