ТОБО ГРУП

ТОБО ГРУП

Имейл
office@tobo-bg.com
Web
http://tobo-bg.com/
Телефон
+359 2 808 05 30
Адрес
ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99

ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.


Консултанти

Имоти от строителя