София Проджект

София Проджект

Имейл
info@sofiaproject.com
Web
http://www.sofiaproject.com/
Телефон
0885510358
Адрес
Бул. Македония 15, Партер
гр. София 1606

СТРОИТЕЛНА и ИНВЕСТИЦИОННА компания СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД традиционно предлага оптимални инженерни, правни и финансови решения във всички сфери на бизнеса в България. Усилията и инвестициите ни са насочени предимно в сферата на недвижимите имоти и строителството. СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД  извършва самостоятелно цялостен продукт: намира и закупува подходящи терени за строителство, изгражда цялостна концепция за реализиране на инвестицията, оптимално проектиране, осигуряване на необходими разрешителни от държавни и общински органи, качествено изпълнение на всички видове СМР и довършителни работи, инвеститорски (инженерен и финансов) контрол по време на инвестицията, въвеждане в експлоатация и реализация на инвестиционния проект на крайни клиенти. Всичко споменато, в съвкупност, гарантира сигурността на инвестицията и успеха на започнатото.

През годините, марката СОФИЯ ПРОДЖЕКТ ООД  се превърна в синоним на опит, коректност, качество, гаранция и надеждност за правилна инвестиция в недвижими имоти, на Вашите спестявания, в интересните времена, в които живеем.

Фирмата е член на Българската Строителна Камара.


Консултанти

Имоти от строителя