Мегатурс 1

Мегатурс 1

Имейл
margarita@megatours1.com
Web
http://www.megatours1.com/
Телефон
0888420515
Адрес
ул. Хайдушка гора 38, ет. 4, ап. 7
гр. София

ОПИТ
С повече от 20 години опит в сферата на строителството ние знаем какво е необходимо, за да свършим работата добре. Сътрудничеството с взискателни и компетентни клиенти в частния и публичния сектор допринася активно за нашето развитие. Наша основна задача е да гарантираме, че това доверие ще бъде запазено.

ОТГОВОРНОСТ
Личният, директен контакт, на който държим, предоставя на нашите клиенти широки възможности да влияят върху проектите по време на строителния процес и гарантира, че съвместно постигаме правилното ниво на качество и завършваме проектите в рамките на договорения срок.

КАЧЕСТВО
Ние прилагаме най-добрите системи и процеси за управление на качеството, които постоянно се развиват и наблюдават, за да се осигури безпроблемно изпълнение на проектите. Ценим мнението на клиентите и се стремим да им осигурим най-високо ниво на удовлетвореност.


Консултанти

Имоти от строителя