София – анализ на жилищния пазар за първото тримесечие на 2022г.

Според “Индекса на цените на жилищата” (ИЦЖ), измерван от НСИ, жилищните имоти в София за първото тримесечие на настоящата година са отчели ръст от 7.3%, спрямо предходното тримесечие и са поскъпнали с 11.9%, спрямо годинa по-рано. Статистиката от Агенцията по вписванията показва спад на сделките с недвижими имоти в София на тримесечна база, но бележи ръст на годишна. За разглеждания отчетен период, продажбите са с 8.8% повече от същото тримесечие на 2021 г. и с 37.8% по-малко, спрямо предходния отчетен период. Това е така, въпреки все още лесния достъп до привлечен капитал, повишаващите се доходи, както и на вече много силно усещащия се инфлационен натиск в страната. На този фон, най-търсени са тристайните апартаменти, следвани от двустайните жилища. Освен обичайно предпочитаните квартали се наблюдава по-голям интерес и към Надежда, Люлин и Сухата река. Нарастващата активност на пазара на жилищни имоти продължава да бъде подкрепяна и от ипотечния пазар, където наблюдаваме повишаване на общия брой ипотеки за разглеждания период с 5.9%, спрямо година по-рано. Към първото тримесечие на 2022 година, около 48% от сделките с недвижими имоти в София са чрез ипотечен кредит, което е и най-високата стойност за страната. В допълнение, наблюдаваме и повишение на брутната работна заплата с 11.5% на годишна база.

*Индексът на цените на жилищата подценява пазарните цени на най-търсените имоти и не включва сделките „на зелено“.

Процетете цялата статия тук.