РЕФЕРЕНЦИЯ от фирма ТОБО ГРУП

С настоящата референция изразяваме благодарността си към екипа на Kupiotstroitel.bg за професионализма, гъвкавостта и уменията за работа в екип.

Професионалните ни отношения датират от самото създаване на платформата. За изключително кратък период от време екипът на Kupiotstroitel.bg спечели нашето доверие и се доказа като коректен и надежден партньор, което е причина и за в бъдеще да продължим съвместната си работа. С готовността си за съдействие, лоялността си и със специалното отношение, с което третират всеки един от партньорите си в платформата, Kupiotstroitel.bg бързо стават неизменна част от маркетинговата стратегия на своите партньори.

Благодарение на платформата, ТОБО ГРУП засили още повече своите продажби и стабилността си на пазара на недвижими имоти. Клиентите не пропускат да изразят своето удовлетворение от възможността за директен контакт с нас, строителите. По този начин спестяват време и ресурси. Освен това, много по-лесно успяват да намерят желания имот и да осъществят своето намерение за покупка.

Във връзка с горното, ТОБО ГРУП препоръчва Kupiotstroitel.bg като надежден, компетентен и коректен бизнес партньор, който умее да отчита специфичните особености на бизнес моделите на своите партньори и да им сътрудничи без да нарушава работния процес, комуникирайки редовно, както напредъка, така и всички възникнали казуси във връзка с използването на платформата.

Издаваме настоящата референция да послужи пред всички настоящи и бъдещи партньори на Kupiotstroitel.bg като препоръка от доволен партньор.

Име и фамилия: Галин Пеев
Длъжност: Ръководител Продажби
Организация: ТОБО ГРУП