РЕФЕРЕНЦИЯ от инвестиционна група BESOHOMES

Настоящата референция се издава на екипа на Kupiotstroitel.bg като положителна оценка за успешното сътрудничество и коректността им като наш партньор.

Професионалните ни отношения датират от самото създаване на платформата. Още в началото ни спечелиха с тяхната креативност, отзивчивост и ангажираността им спрямо изискванията ни като клиент.

Успешната съвместна работа ни дава основание да дадем висока оценка за качеството и надежността им като коректен и доверен парньор. Порталът има заслуга за увеличаване на интернет присъствието ни и стабилността ни на пазара на недвижими имоти.

Препоръчваме Kupiotstroitel.bg като доверен и коректен бизнес партньор, съобразяващ се с бизнес моделите на своите клиенти при изпълнение на предлаганите услуги.

Организация: инвестиционна група BESOHOMES