Предстои Архитектурно-строителна седмица!

Архитектурно-строителна седмица

Архитектурно-строителна седмица

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА продължава да се развива и надгражда предишните издания, като се утвърди като най-мащабното бизнес и професионално изложение в строителния сектор.

Новата концепция на прецизно тематично обособяване позволи на посетители и изложители да извлекат максимума от присъствието си. На площ от 10 000 кв.м. бяха представени секторитe „Вътрешни довършителни работи“, „Врати, прозорци, фасади и дървени къщи“, „Груб строеж, външни довършителни дейности, вертикално планиране и ландшафт, индустриално строителство и оборудване“, „ОВК, сградна автоматизация, софтуер и Smart решения”.

Очевиден е потенциалът и на новата за тази година тематика – „ОВК, сградна автоматизация, софтуер и Smart решения“, която, на фона на глобалните промени, породени от разпространението на Covid-19, се очаква да предлага все по-иновативни решения за сигурна и безопасна среда за хората, чрез сигурност на сградите! В променената обстановка, светът обръща все по-голямо внимание на средата, в която ежедневно се движи, общува, работи и живее и смарт предложенията в областта на климатизацията, вентилацията, сградната автоматизация и системите за достъп става от стратегическо значение при избор, както на офис пространства, така и при проектиране на жилището.

Като истинска професионална платформа, изложението показа нови материали, машини, технологични решения и услуги на 212 фирми от България, Турция, Италия, Германия, Румъния. Представените над 450 международни бранда предизвикаха интереса на над 7000 предприемачи, инвеститори, архитекти, инженери, строители, проектанти, дизайнери, преподаватели и представители на бизнеса от България и чужбина.

Успехът, за да е истински трябва и да е споделен! Със силни в професионален план партньори, в лицето на Камара на архитектите в България; Камара на строителите в България; Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; Сдружение български врати, прозорци и фасади; Българска асоциация за изолации в строителството; Асоциация на професионалните озеленители; Национална асоциация на строителните предприемачи; Български съвет за устойчиво развитие; Асоциация на интериорите дизайнери в България, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА е истинска професионална среща на специалистите в бранша.

Източник и повече информация: https://buildingweek.bg/