Мария Петкова, пред Вестник Строител: Информираният избор на кредит

Провел интервюто: Емил Христов

Г-жо Георгиева, бяхте партньор на празника по повод Деня на строителя на ОП на КСБ – София, разкажете какви услуги предлага Creditchoice Ltd.?

Нашата компания е регистриран независим кредитен посредник, съгласно изискванията на Българската народна банка. Специално внимание обръщам на това, защото тази услуга се регулира от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. В този ред на мисли бих искала да споделя, че освен управител на Creditchoice, съм и зам.-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ). Една от основните каузи на организацията е да научи крайните потребители да се доверяват само на обучени и регистрирани специалисти в областта, за да могат да получат най-качественото обслужване. В Западна Европа и САЩ услугата кредитно посредничество е отдавна разпознаваема от потребителите. Там поне 50 – 60% от ипотечните кредити минават през посредници. В България този процент е около 15, но засега.

Creditchoice предлага анализ и оценка на възможностите за кредитиране на всеки клиент. Правим първоначална оценка на клиентския профил, която включва основно доходи и задължения, както и предлаганото обезпечение съобразно желаната сума. Предоставяме и информация за възможен размер на кредита или на финансиране при ипотечен кредит. Например когато физическо лице иска да изтегли жилищен кредит, ние му спестяваме ходенето от банка в банка и събирането на оферти. Нашите служители извършват всичко това вместо клиента. Събираме минимум 5 банкови оферти, а в някои случаи и повече. Сравняваме и анализираме събраните цифри от офертите в таблица, обобщена и разбираема за клиента. Така той може лесно да се ориентира не само за лихвата и ГПР по кредита, но и за различните такси и комисионни на банките. Клиентът избира измежду различни структури на кредит и крайна стойност на оскъпяване, която включва абсолютно всички разходи за целия период на погасяване. Вижда разликите в крайните суми, дори и написаното с „малки букви“. И всичко това е напълно безплатно за клиента, защото комисионната за посредника е за сметка на избраната банка.

Както обичате да казвате – общият опит в продажбите на банкови продукти и услуги на служителите на компанията е повече от 50 години. Защо хората Ви избират?

Ние се съобразяваме изцяло с желанията на нашите клиенти, като освен това им намираме най-доброто банково предложение за покупката на техния дом в рамките на 24 часа. Опитът ни показва, че и сделките, които постигаме, са доста добри, тъй като банките имат интерес и предпочитат да си сътрудничат с нас. Когато Creditchoice им отправи запитване, те ни дават най-доброто предложение, защото знаят, че ще го сравним с други банки, и съответно трябва да са конкурентни.

Работим и със строителни компании. Най-вече с фирми, които изпълняват жилищно строителство, защото техните крайни потребители са и наши клиенти. В България може би над 50% от покупките на недвижими имоти се случват с допълнително финансиране под формата на кредит. Когато даден строител предлага имоти директно на клиент, който ще купува със заем и сделката се реализира със съдействието на кредитен консултант, то има много по-висока вероятност нещата да се случат бързо и качествено. Подпомагаме целия процес на комуникация между строител – банка – краен потребител.

Обръщаме голямо внимание на оформянето на документите. Подготвяме всичко така, че когато се стигне до подписване на договор пред нотариус, и продавачът, и купувачът да не са загубили от своето време в ненужни административни процедури.

Не само спестяваме от времето на клиентите ни. Голяма част от служителите на Creditchoice имат натрупан богат банков опит, което още веднъж гарантира качествена услуга.

Какви са предизвикателствата пред кредитните посредници?

Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители е обективен по отношение на това кой може да предлага тези услуги. Има много конкретни изисквания, на които трябва да отговаря кредитният посредник, управляващият го, както и служителите – необходима квалификация, финансов и/или банков опит, обучения, застраховка „Професионална отговорност“, регистрация в БНБ и т.н. Тези и други изисквания са предмет на постоянен регулярен контрол от страна на контролния орган. Все пак законът е оставил възможност за така нареченото насочване на клиенти, което може да се практикува от всеки, който има интерес, без да има изисквания, подобни на тези към регистрираните кредитни посредници. По този начин се създава среда на нелоялна конкуренция, тъй като е трудно доказуемо дали се дават консултации, или само се насочва. Клиентите не правят разлика и когато получат недостатъчно качествена услуга, това се асоциира с всички кредитни посредници и носи недобра репутация.

Предизвикателство е и да популяризираме професията „кредитен посредник“. В качеството ми и на зам.-председател на АКПБ това е една от личните ми мисии. Важно е хората и фирмите, които искат да теглят ипотечен кредит, да знаят, че има нелоялна конкуренция и обръщайки се към нея, техните интереси няма да са така добре защитени. Нужно е да има нормативни ограничения и по-сериозен контрол, вследствие на което само регистрирани компании като нашата да могат да се занимават с подобен вид услуги.

Създадохте портала Kupiotstroitel.bg. Разкажете ни какви услуги предлага той.

Идеята за този портал възникна спонтанно, наблюдавайки поведението на различните участници на пазара на недвижими имоти. Голяма част от клиентите на Creditchoice се свързват с нас още преди да са избрали конкретен имот. Целта им е първо да проверят за каква сума биха могли да бъдат одобрени, за да са по-конкретни в търсенето си. Доверявайки ни се, те търсят съдействие и за избора на имот, защото знаят, че техният интерес е наш приоритет. Много от тях ни питат за директни продажби от строители/инвеститори, с които работим, и дали биха могли да разгледат някъде предложения. Вследствие на тази тяхна нужда се породи необходимостта от наличието на единно пространство, където да бъде позиционирана накуп актуална информация относно обектите, които се предлагат директно от надеждните строители на пазара. Затова ние решихме да запълним тази липсваща ниша и създадохме Kupiotstroitel.bg.

Сайтът е абсолютно безплатен както за строителите, така и за крайния купувач. Отпада нуждата от наличието на посредник по покупко-продажбата на имота. В него могат да се позиционират проектите, които са в процес на изграждане, и/или вече финализираните жилищни сгради и отделни обекти в тях. Строителят самостоятелно управлява продажбите си чрез лицето за контакт, което сам е избрал да постави на сайта. Единственото, което правим ние, е да му предоставим достъп до платформата, с който той да проследява и ръководи своите публикации. Освен това строителните компании имат възможност да публикуват на сайта контакти на свои представители, които директно да отговарят на евентуални запитвания от страна на крайните клиенти. Тоест в Kupiotstroitel.bg ние, консултантите на Creditchoice, нямаме никакво пряко участие по покупко-продажбата. Бихме могли единствено да съдействаме на крайния купувач в избора на най-подходящи условия, при които да изтегли банков кредит, но това се случва само при необходимост и при наличието на изрично запитване от страна на клиента.

Щастлива съм да отбележа, че порталът трупа все повече партньори и последователи. Идеята ни е всеки наш бъдещ клиент, в лицето на строителните компании в България, да бъде представян като партньор на портала, което е допълнителна безплатна реклама и добавена стойност за него. Хубавото е, че откакто функционира, сайтът показва много добри резултати – строителите вече имат реални запитвания от крайните клиенти, а те от своя страна имат възможност с едно влизане в сайта бързо и лесно да направят своя избор на имот.

В допълнение, Kupiotstroitel.bg предлага и една платена услуга, насочена към строителите, които при желание могат да се възползват от нея – изработка на интерактивно разпределение на етажната собственост на база 3D моделите на самия строител.

На финала бих искала да споделя, че вече и от сайта на в. „Строител“ ще може да се влиза в портала, така че и Вашите посетители ще имат възможност да се възползват от него.
Уверена съм, че платформата ще се развива и ползите както за строителите, така и за хората, които търсят своя дом, ще бъдат все повече!

Източник: Вестник Строител