Как да понижим загубата на енергия

Подовото отопление е невидимо, ефективно и икономично решение за всеки дом

Предимствата на подовото отопление се коренят в оптималното разпределение на температурата в помещенията и ефективното използване на енергията – подът е топъл, а въздухът в горната част на стаята е по-хладен. Така се избягва локалният ефект на радиаторите – топлина в близост до нагревателния уред и по-ниска температура в другия край на стаята.

Не е маловажен и фактът, че подовото отопление освобождава полезно пространство в стаята, в светли и приятни зони, където обикновено се поставят радиаторите.

Повече информация

Източник инженер.bg